Browsing: ปีไก่

ใกล้มาถึงกันแล้วกับเทศกาลตรุษจีน ซึ่งปีนี้มาเร็วมาไวกว่าหลายๆปี สมกับเป็นปีไก่แสนขยันเสียจริง เมื่อพูดถึงตรุษจีน ชาวจีนเองก็มีความเชื่อกันว่าเป็นช่วงเวลาที่ควรทำแต่สิ่งดีๆ สิ่งเป็นมงคล เพื่อให้เกิดความเป็นมงคล โชคดีไปตลอดปี จึงนิยมเฉลิมฉลอง ท่องเที่ยว และกิน ให้สิ่งดีๆต่อกัน ในครั้งนี้ทาง kinlakestars.com จึงได้รวบรวมโปรโมชั่น…