Browsing: Siam Kempinski Bangkok

เฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งความสุขและความมหัศจรรย์ในเทศกาลคริสต์มาสและวันปีใหม่ณ โรงแรมสยามเคมปินสก้ีกรุงเทพฯ ที่ทางโรงแรมรังสรรค์ประสบการณ์อนัแสนพิเศษกบักิจกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจ ให้ทุกท่านไดเ้ฉลิมฉลองส่งทา้ยปีตลอดท้งัเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ขอต้อนรับทุกท่านพร้อมเพื่อน ครอบครัวและคนที่คุณรักมาร่วมดื่มด่า ไปกบั เทศกาลแห่งความสุขภายใต้บรรยากาศอันแสนหรูหราและสะดวกสบายใจกลางเมือง กบัข้อเสนอสุดพิเศษในการเฉลิมฉลองต่อเนื่องกนั ตลอดทุกสัปดาห์เพลิดเพลินไปกบัแพค็เกจอาหารและเครื่องดื่มสุดเอก็ ซ์คลูซีฟ พร้อมการแสดงและกิจกรรมต่างๆที่จะร่วมสร้างความประทับใจให้กบั แขกทุกท่านที่มาใช้บริการ…

Chef : เบิ้ม ชยวี Date : Nov 2020 Story : Dr.Athiwat T. / Photo : Pol.Capt. Kittin…

สำหรับตัวผู้เขียนแล้วช่วงเวลาที่ดีที่สุดของปีคือช่วงคริสมาสต์นั่นเองค่ะ เราจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง ในครั้งนี้ Kinlakestars.com จะพาทุกท่านไปพบกับ Festive Afternoon tea แห่งปีที่คุ้มค่าและชวนฝันสุดๆ การประดับตกแต่งสถานที่ มีการประดับไฟต้นคริสมาสต์ที่สวยงาม กลิ่นอายแห่งความสุขลอยอยู่ทั่วไป และวันนี้เราจะรับรู้ได้ถึงบรรยากาศคริสมาสต์ที่มากเป็นพิเศษที่นี่ค่ะ Hanuman Bar…

ในครั้งนี้ Kinlakestars.com จะพาไปแอบดูการทำอาหารของเชฟก่อนวันจริง ที่ร้าน R.HAAN ทองหล่อซอย 9 อันเป็นถิ่นของเชฟชุมพล แจ้งไพร ที่หลายคนรู้จักกันดีกันค่ะ มื้อนี้เปิดตัวกันด้วย cold appetizer จานนี้ จากเชฟเฮนดริก…

ด้วยสิทธิพิเศษของคนอ่านและ Kinlakestars.com เราจะไปแอบดูเชฟสาธิตการทำอาหารไทยสไตล์โมเดิร์นมื้อนี้ให้ดูคนละจานกันก่อนวันจริงค่ะ ซึ่งการสาธิตนี้ได้จัดขึ้นที่ Issaya Siamese Club ห้องอาหารไทยย่านสาธรที่หลายคนคุ้นเคยกันดี ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของห้องอาหารแห่งนี้ก็มักจะมีของทานเล่นมาให้เราได้ทานกันไปพูดคุยกันไปก่อนจะเริ่มมื้อจริงกันค่ะ ดอกบัวอันเป็นสัญลักษณ์ของห้องอาหาร Sra Bua by Kiin Kiin…

Sra Bua by Kiin Kiin นำเสนออาหารไทยไฟน์ไดน์นิ่ง สไตล์โมเดิร์นที่น่าสนใจ ทั้งรูปลักษณ์ รูปแบบการนำเสนอ วัตถุดิบชั้นเลิศ และแน่นอนที่สุดว่ายังคงความเป็นรสชาติของอาหารไทยอย่างที่เราคุ้นเคยกันอยู่  ภายใต้การรังสรรค์มาอย่างพิถีพิถันโดยเชฟเฮนริคและเชฟชยวีร์ สุจริตจันทร์  ซึ่งทำให้ห้องอาหารแห่งนี้ได้รับรางวัลมิชลินสตาร์ 1…

ท่านผู้อ่านหลายท่านในที่นี้อาจคุ้นเคยกับการจิบน้ำชายามบ่ายดีอยู่แล้ว ที่มีน้ำชา ของว่างและขนมมาให้ 1 ชุด  ทีนี้เรามาลองชุดที่แตกต่างออกไปบ้างดีกว่า  ด้วยชุดน้ำชาชุด “Afternoon Tea Reimagined”สุนทรียภาพแห่งการใช้ชีวิตที่แตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์  จะแตกต่างอย่างไร มีเอกลักษณ์อย่างไร Kinlakestars.com จะไม่รอช้าพาทุกท่านไปสัมผัสเดี๋ยวนี้ค่ะ เมื่อก้าวผ่านประตูโรงแรมเข้ามายังโถงล็อบบี้แล้ว …

อยากทาน Afternoon Tea  อยากหาชุดน้ำชาที่มีสีสวยใสน่ารักน่าถ่ายรูป  อยากเปลี่ยนที่นั่ง เปลี่ยนบรรยากาศ  อยากเปลี่ยนชาดื่มบ้าง  สำหรับความอยากทั้งหมดทั้งมวลนี้ Kinlakestars.com มีคำตอบให้ค่ะ เห็นรูปแล้วบางท่านคงเดาออกแล้วว่าวันนี้เราจะพามาทาน Afternoon Tea กันที่ไหน? ใช่แล้วค่ะ …

– หนุมานบาร์แห่งโรงแรมสยามเคมปินสก้ีกรุงเทพฯ ขอตอ้นรับสู่เทศกาลแห่งความสุขใหคุ้ณไดส้่ง ความรักความห่วงใยผา่ นกระเชา้ของขวญั มอบใหก้ บัคนสา คญั ของคุณ โดยชุดตะกร้าของขวญั สุดพิเศษน้ีพร้อมใหท้ ุกท่านได้ เพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือต้งัแต่วนั ที่1 พฤศจิกายน 2559…

วันนี้ทาง Kinlakestars จะชวนทุกท่านไปพบกับห้องอาหาร Concept ใหม่ เป็นอีกหนึ่งห้องอาหารที่น่าสนใจ มีทางเชื่อมต่อกับ Siam paragon เป็นสถานที่สังสรรค์ใจกลางเมือง ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ และเป็นกันเอง มีทั้ง Indoor และ…