Browsing: Fine Dining

Chef : เชฟชัชษร ประทุมมา : 10 2022 Story : Dr.Athiwat T. / Photo : Pol.Capt.…

Chef : Jeff : 10 2022 Story : Dr.Athiwat T. / Photo : Pol.Capt. Kittin…

Chef : ~ : 09 2022 Story : Dr.Athiwat T. / Photo : Pol.Capt. Kittin…

Chef : Gerard Villaret Horcajo : 08 2022 Story : Nathanai C. / Photo :…

Chef : เชฟซูจิโอะ ยามากูจิ (Sugio Yamaguchi), เชฟปีเตอร์ แกสต์ (Peter Gast), เชฟนิโคลัส อิสนาร์ด (Nicolas Isnard), เชฟดาวิด คารันจีนี (Davide Caranchini) และเชฟแคลร์…

Chef : Gerard Villaret Horcajo : 08 2022 Story : Dr.Athiwat T. / Photo :…

แม้ช่วงนี้ในประเทศไทยจะเป็นฤดูฝน และปกคลุมไปด้วยมรสุมและเมฆฝนที่ทั่วถึง แต่สำหรับในประเทศเขตอบอุ่นซีกโลกเหนือ อาทิ ประเทศโซนยุโรป จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีเป็นต้น จะตรงกับช่วงฤดูร้อน สำหรับฤดูร้อนของซีกโลกเหนือจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 20 – 21 มิถุนายน เรียกว่า วันครีษมายัน…

Chef :   ชิเงรุ ฮางิวาระ : 07 2022 Story : Dr.Athiwat T. . / Photo…

Chef : Rin : 07 2022 Story : Dr.Athiwat T. . / Photo :…

Kin & Leisure ขอนำเสนอประสบการณ์ท่องโลกอาหารการกินอย่างแกรนด์ๆ ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ที่นำเสนออีกหนึ่งอาหารมื้อพิเศษ ‘เดอะ แกรนด์ ซันเดย์ บรันช์’ (The Grand…