Browsing: saffroncruise

เนื่องจากสถานการณ์ COVID19 ทำให้ตารางการเดินเรือของ safforn เปลี่ยนไป จึงขอ update เรื่องการขึ้นเรือไว้ตรงนี้ครับผม (Update: 9Sept2020)เรือแซฟฟรอน ครูซออกจาก: ท่าเรือไอคอน สยาม 2เวลา: 18.30น…