Browsing: Non-Asian

มีอยู่หลายครั้งหลายคราที่เราจะเลือกรับประทานอาหารซักมื้อหนึ่งจากประเภท เช่น อาหารจีน อาหารญี่ปุ่น อาหารไทย อาหารฝรั่ง ซึ่งใช้วัตถุดิบและขั้นตอนกรรมวิธีในการทำ การพรีเซนต์ที่แตกต่างกันออกไป มีวัตถุดิบหลักๆอยู่บางอย่างที่มักจะปรากฏอยู่ในอาหารประเภทนึงอยู่อย่างเป็นเอกลักษณ์ แล้วเราก็มักจะไม่เห็นปรากฏอยู่ในประเภทอื่นอีก อาทิเช่น ปลาหิมะ ที่ส่วนใหญ่เราจะพบเจอในอาหารจีน  มีน้อยครั้งนักที่จะถูกนำมาปรุง นำเสนอในรูปแบบอาหารฝรั่ง …