Browsing: เบเกอรี่

Chocolate Boutique So much more than chocolate… Chocolate Boutique – ร้านขนมที่ขายขนมต่างๆมากมาย หลากหลายชนิด ภายใต้แบรนด์ของโรงแรม แชงกรี-ล่า กรุงเทพฯ…

วันนี้ Kinlakestars.com ขอพาไปชิม Pastry บางตัวและเครื่องดื่มที่แสนจะขึ้นชื่อของโรงแรมอนันตรา สยาม กันค่ะ โดยที่ร้านนี้ตั้งอยู่ใน Parichart Court ซึ่งเป็นโซนกึ่ง outdoor มีสวนสวยสีเขียวให้ชวนผ่อนคลาย สบายตากันด้วยค่ะ เมื่อแอบมองผ่านกระจกเข้าไปในร้านกันก่อน ภายในตกแต่งดูเป็นแบบโบราณย้อนยุค…