Browsing: ประมงเป็นมิตรทะเล

“ถ้าเรายังใช้ทรัพยากรอย่างที่ทำ เราจะยังเหลืออะไรให้กับคนรุ่นหลัง” Food security หรือ ความมั่นคงทางอาหาร ตอนนี้กลายเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญและเริ่มที่จะต้องมีการวางแผนหรือนโยบายในระดับนานาชาติ เพื่อที่จะให้มั่นใจว่าในอนาคตจะยังมีอาหารเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตของคนทุกคน รีวิวนี้เปิดหัวข้อจริงจังนิดนึง เพราะตอนนี้ทางร้านอาหาร Erawan Tea room ร่วมกับโครงการประมงพื้นบ้าน-สัตว์น้ำอินทรีย์ ร่วมกันทำโครงการ…