Browsing: Rain Tree Cafe

ในยุคที่ Buffet Sunday brunch นั้นมีแทบทุกหัวมุมถนนในใจกลางเมือง แต่อะไรบ้างล่ะที่ทำให้แตกต่าง หนึ่งในจุดขายของของ buffet เจ้าต่าง ๆ เช่น Seafood on ice และความหลากหลายของอาหาร…