Browsing: new flavour

ปัจจุบันคงไม่มีใครที่จะไม่รู้จักขนมอย่างมาการง มาการงนั้นเป็นที่นิยมที่ไทยถึงขีดสุดในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมา ซึ่งสำหรับขนมชนิดนี้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศส ถึงผู้คนส่วนใหญ่จะพูดกันว่า มาการงเป็นขนมสัญชาติฝรั่งเศส ก็ยังมีข้อถกเถียงกันมากมาย สารานุกรมอาหารการกินชื่อลารุสกัสทรอนอมิก (Larousse Gastronomique) ระบุว่า มาการงนั้นมีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 791 ในคอนแวนต์แห่งหนึ่งใกล้กับเมืองกอร์เมอรี จังหวัดแอ็งเดรลัวร์ บ้างก็สืบค้นประวัติศาสตร์ชาติฝรั่งเศสย้อนกลับไปเมื่อปี…