Browsing: hongkong

สวัสดีครับ ปีนี้ Kinlakestars.com ได้มีโอกาสสุดพิเศษ ชิม ขนมไหว้พระจันทร์ Mei Xin (MX) ขนมไหว้พระจันทร์ยอดขายอันดับหนึ่งของฮ่องกง นำเข้ามาให้ชิมกัน Mei Xin ขนมไหว้พระจันทร์ที่มียอดขาย อันดับหนึ่งของโลก…