Browsing: โอชา ภูเก็ต

อาหารท้องถิ้น เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่หากเป็นนักชิม ความลิ้มลองเมื่อไปยังสถานที่นั้นๆ และเมื่อพูดถึงภูเก็ต อาหารท้องถิ่นของภูเก็ตนั้นก็เป็นอีกสิ่งที่น่าสนใจ และควรต้องลิ้มลองเมื่อมาภูเก็ต ซึ่งมีอยู่ที่ โอชา ภูเก็ต ร้านอาหารที่นำเสนออาหารสไตล์ เปอรานากัน แท้ๆ แล้วอาหาร เปอรานากัน คืออะไร? เปอรานากัน ( Peranakan) หรือ บาบ๋า-ย่าหยา คือกลุ่มลูกครึ่งมลายู-จีนที่มีวัฒนธรรมผสมผสาน และสร้างวัฒนธรรมแบบใหม่ขึ้นมาโดยเป็นการนำเอาส่วนดีระหว่างจีนกับมลายูมารวมกัน โดยชื่อ…