Browsing: โปโลช้าง

กลุ่มโรงแรมอนันตราประกาศจัดงานการแข่งขันโปโลช้างชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 16 ในวันที่ 8 – 11 มีนาคม 2561 กลุ่มโรงแรมอนันตรา ประกาศกำหนดการจัด การแข่งขันโปโลช้างชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 16 ในวันที่…