Browsing: วิวสวย

วันนี้ Kinlakestars.com จะพาทุกท่านไปพบกับ New Menu ณ Attico, Raddison Blu ซึ่งเป็นแบบ Shared table style ขนาดแต่ละจานเหมาะสมอย่างยิ่งกับการเอามาแบ่งกันรับประทาน หรือใครที่มากันสองคนก็สามารถบอกพนักงานว่าให้จัดแบ่งเป็นสองจานมาได้…