Browsing: มีด ส้อม

ทุกๆท่าน ทราบไหมครับว่าการวาง มีด และ ส้อม บนจานนั้นเป็นการสื่อความหมาย เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความต้องการ ของเราได้เป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นมารยาทสากล ถูกกำหนดขึ้นจากทางโลกตะวันตก ที่ปัจจุบันนั้นได้ยอมรับเป็นการสื่อสารสากลบนโต๊ะอาหาร การวาง ส้อม และ มีด…