Browsing: easter day promotion 2017

“อีสเตอร์” อีกหนึ่งเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของชาวคริสต์ คือ วันพระเยซูทรงคืนพระชนม์ชีพ ในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560 ในปีนี้ Kinlakestars ขอแนะนำโปรโมชั่น ฉลอง ดื่ม กิน จากห้องอาหารชั้นนำต่างๆจากโรงแรมให้ทุกท่านได้ลองเลือกสรรค์พิจารณาดูดังนี้…