Browsing: ฮะเก๋า

โรงแรม Shangri-La เป็นโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวที่ เรียกได้ว่ามีประวัติยาวนาน อยู่คู่กับริมแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครมานาน แต่ในเรื่องของชื่อเสียงไม่เคยตกไปเลย ในวันนี้ KinlakeStars.com ได้มีโอกาสมารีวิว ติ่มซำ ที่ภัตตาคาร แชง พาเลซ…