Browsing: ฝุ่น

ต้นไม้เองก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ต้องการกินต้องการดื่ม โตได้ป่วยเป็น หากไม่ได้รับสารอาหารที่ครบหมวดหมู่และพอเพียง ย่อมป่วยได้ และตายได้เช่นเดียวกับคนเราและสัตว์ต่างๆเช่นกัน แต่ทว่าต้นไม้พูดไม่ได้ ส่งเสียงบอกเราไม่ได้ว่าหิวไหม ต้องการอะไร ขาดสารอาหารอะไร ดังนั้นเราเองที่จำเป็นต้องหมั่นสังเกตุอาการ และคอยวิเคราะห์ว่าต้นไม้เราเป็นอะไร หลายอาการที่ต้นไม้แสดงออกอาจทำให้เรานึกว่าเป็นโรคต่างๆเช่นราเข้าทำลาย หรือโดนแมลงรบกวน ทั้งๆที่เป็นเพียงอาการขาดสารอาหาร…

“ต้นไม้” วิธีที่ง่ายและยั่งยืนที่สุดในการลด ปัญหาฝุ่นควัน “ถ้ามีพื้นที่สีเขียว สถานการณ์มลพิษในอากาศของกรุงเทพมหานครคงไม่แย่ขนาดนี้” และนี่ไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น ย้อนกลับไปเมื่อต้นปีและปลายปี 2019 ที่ผ่านมา กรมควบคุมมลพิษเพิ่งจะออกประกาศพื้นที่เสี่ยงเผชิญกับฝุ่นละออง PM 2.5 ไป ทว่าภายในระยะเวลาเพียง 1 เดือนเท่านั้น…