Browsing: ชุมชนคนบางกอก

โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมเเละสนับสนุนการโปรโมทงานการกุศล “หลงรักชุมชนคนบางกอก พลัส ปี 3” เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพและขยายสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก จาก 4 ภาค ของเมืองไทย ทางเข้างาน บรรยากาศของงาน โครงการนี้สืบเนื่องมาจากโครงการเเอพเพียร์…

“ชุมชนกำลังจะเลือนหายไป… แต่หากเราร่วมมือกัน พวกเขาก็จะกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง” บรรยากาศทั่วไปของงาน จัดในสวน เดินสบาย โรงแรม สุโขทัย กรุงเทพฯ และ ไฮฟ์สเตอร์ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมเเละสนับสนุนการโปรโมทงานการกุศล “หลงรักชุมชนคนบางกอก” เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนใน 6 ชุมชนกรุงเทพที่กำลังจะเลือนหายไป…