Browsing: ขั้นตอนการทำขนมไหว้พระจันทร์

By Chef Sakkarin K. ขนมไหว้พระจันทร์นั้นแต่เดิมที่เราจะเห็นเป็นก้อนสี่นำ้ตาลสีนั้นเกิดจากการนำแป้งไปอบ แต่ยุคสมัยเปลี่ยนอะไรๆก็เปลี่ยน ปัจจุบันการทำอาหารได้มีการนำเทคนิคการปรุงการทำอาหารแต่ละชาติมาผสมมาดัดแปลงเพิ่มเติมกันไป ซึ่งแม้แต่ขนมไหว้พระจันทร์ก็เช่นกัน ขนมไหว้พระจันทร์พาสเทล เป็นขนมไหว้พระจันทร์คอเลคชั่นใหม่ปี 2015 ของห้องอาหารจีนแชงพาเลสโรงแรมแชงกรีล่า ซึ่งมีใส่ที่แปลกออกไปได้แก่ ชาเขียวมัชชะคุ๊กกี้ช๊อคโกแล๊ต เผือกแป๊ะก๊วย…