Browsing: กันสาด

สายลม แสงแดด สองคำนี้มักได้ยินกันเสมอมา แม้ดูธรรมดาแต่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อยู่อาศัยสบายหรือไม่อยากอยู่เลยทีเดียว ทิศทางกับการอยู่อาศัยนั้นสำคัญมาก แค่หมุนเปลี่ยนทิศชีวิตก็เปลี่ยนได้ หากลองดูงานวิจัยที่ได้ทำการเก็บข้อมูลจากการใช้งานเหมือนกันของพื้นที่หนึ่งแต่อยู่กันคนละทิศ ท่านเชื่อหรือไม่ว่าการสิ้นเปลืองพลังงานแตกตางกันอย่างลิบลับ ในบทความนี้เราขอเริ่มต้นด้วยแสงและความร้อน ส่วนเรื่องแสงกับการมองเห็นและลมจะตามมาในบทต่อๆไปครับ 1. ประเทศไทย พระอาทิษย์อ้อมใต้เป็นหลัก…